Aanbod


 • bloedafnames
 • ECG
 • kleine heelkunde: verwijderen huidletsels, wratten, ...
 • hechtingen en wondzorg
 • gynaecologie: zwangerschapstest en -begeleiding, anticonceptie, borstonderzoek, uitstrijkjes
 • kindergeneeskunde
 • psychosociale problemen
 • stervensbegeleiding (Dr Verhoeyen is LEIF - en PALM-arts)
 • reisadvies
 • aangenomen arts voor politie en leger (Dr Verhoeyen en Dr Demeurisse)
 • advies in ongevallendossiers voor verzekeringen (Dr Devos)

GMD


 • afkorting voor Globaal Medisch Dossier
 • bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, allergieën, medicatie, …)
 • betere individuele begeleiding
 • beter overleg tussen de huisarts en specialisten
 • tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging
 • opleg avondconsultatie volledig terugbetaald
 • volledig terugbetaald door uw ziekenfonds
 • jaarlijks te verlengen
 • geldig bij alle artsen
 • Wij werken samen met hetzelfde medische dossier en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Mocht een patiënt zich daar niet comfortabel bij voelen, dan kan de toegang van een arts tot het medische dossier deels of volledig geblokkeerd worden.

Attesten en formulieren


 • Attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.
 • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Tarieven


 • geconventioneerd (volgens adviestarieven RIZIV)
 • derde betalerssysteem (enkel remgeld dient betaald te worden)
 • 30 % remgeldvermindering voor raadplegingen indien GMD
 • betaling bij voorkeur via Bancontact/Bancontact App of Payconiq (zowel in de praktijk als op huisbezoek)
 • Voor verzekeringsonderzoek vragen wij rechtstreeks aan de patiënt de officiële tarieven. U krijgt een factuur die u aan uw verzekeringsinstelling bezorgd voor terugbetaling.
* Omnio-statuut: het getal op uw klevertje van de mutualiteit eindigt op “1” ipv “0”, bv, 121/121)
* Statuut chronische patiënt: gedurende 2 jaren een medische kost van meer dan €300 per kwartaal
* Zorgforfait: hoge medische kosten en een hoge graad van hulpbehoevendheid